در راستای استفاده بهینه از امکانات و همکاری متقابل  تفاهم نامه هایی بین پژوهشکده مکانیک  و  شرکت های ذیل منعقد گردید:
صنایع پمپ آب روان
شرکت دانش بنیان رزاق
شرکت بازرگانی دانش محور تبدیل خودرو امیری
شرکت بهینه سازان صنعت تأسیسات
شرکت سامانه ایمن گستر هوشمند
دانش پژوهان انرژی گستر تهویه
شرکت مهندسی رخش سرخ
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.