عباس اکبرنیا، برقعی ع. م.، بهارلوئیان ش
ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین¬های کشاورزی و مکانیزاسیون، 24 و 25 شهریور 1389، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج
2010
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.