آذر انوري، مهران شهرياري، فواد فرحاني و كيوان سيدي نياكي
مدلسازي‏، تحليل حرارتي و استخراج زواياي بهينه براي پانلهاي خورشيدي بازشونده در يك ماهواره مدار پايين زمين
2007
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.