عباس اکبرنیا
در نشريه علمي پژوهشي ماشين هاي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 7، نيمسال اول 1396، ص 321-312.
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.