عباس اکبرنیا
نشریه علمي پژوهشی دانش کشاورزی- دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، شماره 4 جلد 18، ص 223-233
2008
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.