محمد علي اردكاني، محسن مزيدي، فواد فرحاني
مجله مهندسي مكانيك ايران - انجمن مهندسي مكانيك ايران، 1394
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.