عباس اکبرنیا
مجله پژوهش هاي توليدات گياهي، جلد 20، شماره 1، ص 203-210، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
2013
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.