2. محمد علي اردكاني، فواد فرحاني، محسن مزيدي
مجله مهندسي مكانيك ايران - انجمن مهندسي مكانيك ايران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.