نسیبه ایزدی¬خواه، مبلی ح، اکبرنیا ع، احمدی ح، رفیعی ش
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 12، شماره 1، ص 82-71، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
2011
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.