1- بستر آزمون استاندارد فن­های خانگی (استاندارد ملی 10634)
  2- بستر آزمون استاندارد فن­های صنعتی- بازنگری استاندارد عملکرد فن های صنعتی
8464 3- بستر آزمون دستگاه­های هواساز
  4- بستر آزمون دستگاه­های پکیج یونیت
  5- بستر آزمون فن­کویل­ها
  6- تجهیزات اندازه­ گیری آزمون­های ایمنی الکتریکی
  7- تجهیزات دقیق اندازه­ گیری فشار، دما و سرعت هوا
  8- تجهیزات کنترل و اندازه­ گیری دور موتورهای الکتریکی و انواع فن­ ها
  9- سیستم­های خوانش اطلاعات دیجیتالی
  10- تجهیزات دقیق اندازه­ گیری پارامترهای الکتریکی
  11- مساحت آزمایشگاه 600 متر مربع 

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.