محسن شهابی، اکبرنیا ا.، ازگلی ح. ع
" چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، دهم و یازدهم بهمن 96، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.