4. علي اصغر بيطرفان، آذر انوري، فواد فرحاني، احمد آقاجاني
اولين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا، دانشگاه تهران، فروردين 1395، تهران-ايران.
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.