عباس اکبرنیا، برقعی ع. م.، بهارلوئیان ش
، ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، 24 و 25 شهریور 89، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج.
2010
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.