عظيمي راويز، م. ، كريمي، د. ، ملكيان، م. م.
سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در برق، مكانيك و مكاترونيك، تهران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.