اصغر محمدی، علیمردانی ر.، لبافی ر.، اکبرنیا ع
1389، ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، 24 و 25 شهریور 89، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج
2010
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.