سومين كنفرانس بين¬المللي ايتك با تأكيد بر رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي، 11 و 12 اسفند 1392، دانشگاه تهران
2013
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.