عباس اکبرنیا، خوش تقاضا م. ه.، شریفی ج
دومين گنگره علوم باغباني ايران 29 الی 31 شهريور 1379، کرج.
2000
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.