عباس اکبرنیا، معاونی پ.، جعفرخانی م
در همايش ملي گياهان دارويي، 28 مرداد 1395، دانشگاه آزاد شهر قدس.
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.