عباس اکبرنیا، یونسی س.، جعفرخانی م
دومین همایش بین المللی افق¬های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست، دی ماه 1396، مؤسسه آموزش عالي مهر اروند، تهران.
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.