امير مبيني، محسن رضائيان
پانزدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيكISME2007 ،ايران، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 25-27 ارديبهشت1386
2007
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.