سید محمد حمید امامی خوانساری
MAE1-2016-
2016
پمپ های گریز از مرکز سهم مهمی را از مصرف انرژی به خود اختصاص داده اند . این رقم به طور معمول در دنیا  20% کل انرژی مصرفی است. در ایران, تنها پمپ های شناور درون چاهی برق دار شده مصرف 13% برق کشور را به خود اختصاص داده اند. بنا براین موضوع مدیریت مصرف برق پمپ های درون  چاهی از جهات مختلف یک موضوع کاملا تاثیر گزار در مصرف برق کشور است. در این مقاله به طور خاص یکی از جنبه های کاربردی پمپ ها یعنی انطباق اطلاعات سازنده با نمونه های تحویلی مطابق استاندارد های ملی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق پر مصرف ترین نمونه مدل پمپ شناور یعنی  374BPN  بررسی شد. پمپ های مبنا مورد آزمون قرار گرفته و نتایج با منحنی های مشخصه ارائه شده در کاتالوگ مقایسه شده است. همچنین میزان صرفه جویی قابل دسترس در انرژی الکتریکی و رقم کلی انرژی مصرفی در کشور محاسبه شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.