عباس اکبرنیا، رشوند م
سومین همایش بین المللی افق¬های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست، دی ماه 1396، مؤسسه آموزش عالي مهر اروند، تهران
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.