برگزاري سي و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

سی و چهارمين دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به دو شکل فیزیکی (در محل مصلی تهران) و مجازی (سایت نمایشگاه به نشانی ketab.ir) از تاریخ 20 تا 30 اردیبهشت‌ ماه برگزار می‌شود.