شرایط عضویت

 

شرايط عضویت

 1. عضویت برای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان، کارآموزان و همکاران طرح داخل سازمان و همچنین دانشگاهها و موسسات پژوهشی و کلیه واحدهای دولتی رایگان است.
 2. حق عضویت برای واحدهای خصوصی مبلغ 300 هزار ریال برای هر نفر در سال می باشد. معرفی تعداد بیش از 5 نفر، با نظر مدیر کتابخانه از تخفیف برخوردار می شود.
 3. عضویت برگزیدگان جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی، نخبگان و همچنین دارندگان برگه ثبت اختراع با تائیدیه علمی اعم از وابسته به بخش خصوصی یا دولتی رایگان است.
 4. عضویت پژوهشگران آزاد با ضمانت یکی از واحدها و یا کارکنان رسمی سازمان و تائید مدیر کتابخانه امکان پذیر است.
 5. عضویت با ارائه معرفي نامه از واحد ذیربط، ارائه یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه و تکمیل فرم مشخصات و تعهد نامه انجام می شود.

 

ملاحظات

 1. استفاده از منابع در محل کتابخانه برای عموم آزاد بوده ولی برای امانت منابع، عضویت در کتابخانه الزامی است.
 2. اسناد و مجلات لاتین غیرقابل امانت هستند اما کپی از آنها بر اساس قوانین موجود امکان پذیر است.
 3. تمدید امانت منابع فقط در صورت نبود درخواست جدید امکان پذیر است.
 4. تمدید امانت به صورت غیرحضوری برای کلیه اعضاء امکان پذیر است.
 5. تمدید امانت بیش از نوبت ذکر شده در جدول با عودت منبع و امانت مجدد امکان پذیر است.
 6. مدت زمان نگهداری منبع پس از درخواست نگهداری و یا بعد از تحویل منبع رزرو شده به کتابخانه برای کلیه اعضاء دو روز می باشد.
 7. جریمه دیرکرد عودت هر مورد امانت، به ازا هر روز تأخیر مبلغ 500 ریال و در غیر این صورت دو برابر مدت دیرکرد محرومیت از امانت کلیه منابع کتابخانه می باشد. دیرکرد بیش از شش ماه مفقودی تلقی شده و مطابق بند 8 عمل      می شود.
 8. در صورت مفقود شدن منابع در مورد کتاب، مجله، لوح فشرده و فیلم، در صورت موجود بودن منبع، یک نسخه از آن توسط امانت گیرنده خریداری و به کتابخانه تحویل داده می شود و در صورت عدم دستیابی (به خصوص منابع لاتین) ارزش روز منبـع مفقـود شده تعییـن و هزینـه ریـالی دریافت می گردد، تعیین ارزش کتـابهای مفقودی بر اساس نظر کمیته فنی کتابخانه می باشد.
 9. بهره برداری از گزارش طرحهای پژوهشی تابع شیوه نامه مربوطه می باشد.