راهنمای خرید كتاب

خرید مستقیم از ناشر  
- ایمیل به آدرس:   nashr@irost.ir  جهت استعلام موجودی کتاب
- در صورت موجود بودن کتاب، واریز مبلغ کتاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام حساب "تمرکز درآمدهای اختصاصی  پژوهشهای علمی و صنعتی ایران" به شماره حساب  980100004001020803007300 و شناسه شماره 308020811354400000000000002878 (انتشارات کتاب ها)

- ارسال ایمیل همراه با فیش واریزی و آدرس کامل (همراه با کد پستی) جهت ارسال کتاب