مجموعه‌ها

مجموعه منابع كتابخانه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حاوي بيش ازسي هزارمدرك شامل كتابهاي چاپي لاتين و فارسي ، نشريات ادواري ،گزارش طرح‌هاي پژوهشي ، پايان نامه‌ها، لوح‌هاي فشرده، اسناد و مدارك علمي ، منابع الكترونيكي است :

کتاب‌های چاپی:

مجموعه كتابهاي چاپي لاتين در حال حاضر بالغ بر 16300 جلد و كتابهاي چاپي  فارسي در حال حاضر بالغ بر 12800 جلد است  و در مجموع بالغ بر 29000  جلد كتاب كه به مرور زمان بر تعداد اين مجموعه نيز افزوده مي گردد اين مجموعه از نظر موضوعي بسيار متنوع  و همسو با رشته‌هاي علمي فعال در سازمان  شامل: برق و فناوري اطلاعات، ماهواره، مكانيك ، متالورژي، كشاورزي، مهندسي پزشكي ، زيست فناوري، شمي ، مهندسي شيمي ، صنايع غذايي، مطالعات و تحقيقات فناوري است.

اطلاعات كتابشناختي تمامي كتابهاي فهرست نويسي شده از طريق سايت كتابخانه قابل جستجو مي باشد.

پایان نامه‌های تحصیلی:

اين مجموعه حاوي پایان نامه‌های فارسی است كه در حال حاضر مشتمل بر  210 عنوان پایان نامه مي‌باشد و در  مقطع  کارشناسی ارشد و دکترا است. مجموعه پایان نامه‌ها در سه قالب چاپی (از سال 1398 کتابخانه فقط لوح فشرده پایان نامه را دریافت می‌کند) ، لوح فشرده و تهیه نسخه پشتیبان بر روی سرورهای کتابخانه ، آرشیو و نگهداری می‌گردد.

بازیابی این مجموعه از طریق سیستم جامع کتابخانه امکان پذیر است. 

گزارش طرح‌هاي پژوهشي:

اين مجموعه حاوي گزارش طرحهاي پژوهشي است كه در حال حاضر حدود 1500 عنوان مي‌باشد. اين طرح‌ها توسط اعضاي هيات علمي سازمان و براساس اهداف سازمان و در راستاي پيشبرد مرزهاي دانش و اولويت‌هاي علمي و نيازهاي كشور انجام گرفته است و بر دو نوع طرح‌هاي پژوهشي و نيمه صنعتي مي‌باشد و در سه قالب چاپي (از سال 1398 كتابخانه فقط لوح فشرده گزارش طرحها را دريافت مي كند) ، لوح فشرده و تهيه نسخه پشتيبان بر روي سرورهاي كتابخانه، آرشيو و نگهداري مي گردد.

بازیابی این مجموعه از طریق سیستم جامع کتابخانه امکان پذیر است.

نشریات ادواری:

مجلات علمي اعم از هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه در بخش نشريات كتابخانه براي استفاده مراجعان ارائه مي شود. اين بخش داراي مجلات تخصصي در حوزه‌هاي تخصصي پژوهشكده ها است و به صورت نظام قفسه باز و نظم الفبايي اداره مي شود.

همچنين در بخش نشريات لاتين

اسناد و مدارک :

این مجموعه شامل برخی گزارش سفرها، كارنامه ها ، گزارش عملكرد، جزوه‌ها، گزارش‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آمارنامه‌ها، تقویم‌ها، انتشارات دولتي، بروشورها  و غیره است.

این منابع انتشارات غیرکتابی برخی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مجلس، دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز است که در سال‌های گذشته به کتابخانة اهدا ‌شده است، اما با توسعة کتابخانه­‌ها و آرشیوهای تخصصی در هر یک از وزارتخانه‏‌ها و سازمان‏ها، اکنون نقش کتابخانة در نگه­داری این نوع اسناد کمتر شده است.

بخشی از منابع موجود در این مجموعه را كارنامه‌ها، كاتالوگ‌ها ، بروشورهاي جشنواره خوارزمي،  سالنامه‌ها، راهنماها، جزوات درسی، قوانین و مقررات و بریده جرایدهای مربوط به سازمان تشکیل می‌دهد.

لوح‌هاي فشرده:

لوح هاي فشرده موجود در كتابخانه شامل موارد مختلفي هستند كه شامل:  CD هاي همراه كتاب ، CD هاي آموزش ،  CDهاي نرم‌افزاري و  CDهاي كنفرانسها و همايشهاي داخلي و خارجي

لوح هاي فشرده در دو بخش لوح هاي فشرده فارسي و لاتين فهرست نويسي شده است.