نشست هم‌انديشي سرداوران سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها

نشست هم‌انديشي سرداوران سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها در سازمان برگزار شد.

به منظور بهره‌مندي از نظرات سرداوران در بهبود و توسعه فعاليت‌هاي سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها، اين نشست در محل سالن جلسات ساختمان معاونت ارتباط با صنعت و تجاري‌سازي برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه دکتر محمد عابدي مديركل دفتر مالكيت فكري سازمان ضمن خوش‌آمدگويي به شركت‌كنندگان حاظر در نشست اقدام به ارائه اسلايدهاي مربوط به نقش سرداوران در سامانه نمودند. در ادامه نشست سرداوران با بياننظرات خود درخصوص نحوه تعاملات سازنده‌تر با سامانه پيشنهاداتي مبني بر بازنگري در تعداد موظفي ارزيابي اختراعات توسط داوران و سرداوران، بازنگري در تعرفه‌هاي هزينه‌ها و حق الزحمه داوران، نحوه نظارت بر عملكرد سرداوران و همچنين پيشنهاد احتساب امتياز حضور در جلسات شورا را مطرح نمودند.
در خاتمه نشست به منظور تقدير و تشكر لوح‌هايي از سوي دكتر مجيد جوانمرد معاونت ارتباط با صنعت و تجاري‌سازي به سرداوران اهداء شد.