پرسش‌های متداول

فرآیند ثبت اختراع در كشور چگونه است؟

متقاضيان جهت شروع فرايند ثبت اظهارنامه اختراع بايد به وبگاه سازمان ثبت املاك و اسناد كشور به نشاني www.ssaa.ir مراجعه و از طريق ميز خدمات الكترونيك در قسمت مركز مالكيت معنوي، ثبت اظهارنامه اختراع را انتخاب نمايند. ارائه اظهارنامه برای ثبت اختراع تنها بصورت الکترونیک و از طریق ورود به حساب کاربری میسر می‌باشد. اظهارنامه‌ها جهت ارزيابي به يكي از مراجع استعلام (مانند سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران) ارسال و پس از انجام مراحل ارزيابي و در صورت احراز شریط لازم، تقاضای مطرح شده ثبت و گواهی­نامه ثبت اختراع صادر می­ شود.

فرايند ارزيابي اظهارنامه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به چه نحوي مي‌باشد؟

متقاضياني كه اظهارنامه آنها طي نامه از سوي اداره ثبت اختراع جهت استعلام به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ارسال شده لازم است جهت ارائه مدارك و مستندات و پرداخت هزينه‌هاي ارزيابي به سامانه ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها به نشاني Patent.irost.org مراجعه و پس از تكميل ثبت نام و ارائه اظهارنامه، مراحل ارزيابي را از آن طريق پيگيري نمايند.

ملاك‌هاي ارزيابي اظهارنامه اختراع چيست؟

  • جدید بودن، بدین معنی که ادعاهاي اظهار شده قبلاً در دنیا سابقه نداشته و یا سابقه­ی افشای موثر قبلی بيش از 6 ماه قبل از ارائه اظهارنامه توسط متقاضي به صورت مقاله، کنفرانس، فروش و ... نداشته باشد.
  • وجود گام اختراعي و نوآوری در ادعاها، یعنی برای اهل فن و متخصصان مربوطه بدیهی نباشد.
  •  کاربرد صنعتی اختراع، یعنی ادعاها قابلیت ساخت و استفاده در صنعت را داشته باشد.
  • ادعاها جزو موارد غيرقابل ثبت نباشد.

چه ادعاهايي قابل ثبت به عنوان اختراع نیست؟

قوانین مرتبط با ثبت و حمایت از اختراع از موارد زیر حمایت نمی­ کند:

  • کشفیات، نظریه­ های علمی، روش­ های ریاضی و آثار هنری
  • طرح­‌ها و قواعد یا روش­ های انجام کار تجاری و سایر فعالیت­ های ذهنی و اجتماعی
  • روش­های تشخیص و معالجه­ ی بیماری­ های انسان یا حیوان (شامل فراورده­ های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی­ شود).
  •  منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن­ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن­ ها
  • آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش­بینی شده باشد.

فرايند اعتبارسنجي و تأیید علمی اختراع به چه نحوي مي باشد؟

متقاضياني كه گواهي ثبت اختراع دريافت نموده‌اند مي‌توانند به منظور اعتبارسنجي و تاييد علمي اختراع به سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها به نشاني Patent.irost.org مراجعه و پس از تكميل ثبت نام و ارائه درخواست اعتبارسنجي و تاييد اختراع، مراحل ارزيابي را از آن طريق پيگيري نمايند.