فرمولاسيون ماكروكپسول اسانس گياهان داروئي جهت كنترل آفات انباري

شماره ثبت: 
98037
تاریخ ثبت: 
1397/12/01
اسامی مخترعین: 
- دكتر مريم عطاءپورآسيابر - دكتر ميترا محمدي بازرگاني

با توجه به مشكلات سموم شيمياي از نظر سلامت و همچنين محيط زيست، در سالهاي اخير توجه ويژه اي به تركيبات با منشا طبيعي به عنوان جايگزين، يا همراه سموم شيميايي جهت كنترل آفات شده است. تركيبات گياهي و اسانس ها نشان داده اند كه پتانسيل خوبي در زمينه كنترل افات دارند. عليرغم فوائد بسيار زياد تركيبات گياهي، مهمترين مساله در به كارگيري آنها به عنوان جايگزين سموم، دوام و پايداري كم آنها در محيط مي باشد. لذا در اين براي نخستين بار اسانس چندين گياه دارويي شامل افسنتين، گلپر، نعناع فلفلي و غيره با استفاده از آلژينات سديم به صورت ماكروكپسول فرموله شد و اثر آن ها در كنترل برخي آفات انباري نظير شپشه دندانه دار، شپشه آرد و غيره مورد آزمون قرار گرفت. فرموله كردن اسانس ها در اين شكل جديد، علاوه بر كارايي مناسب، سبب افزايش چشمگير دوام تركيبات نيز گرديد. ضمن اينكه بر خلاف بسياري از فرمولاسيون هاي قبلي، تركيب به كار رفته در اين طرح جهت كپسوله كردن اسانس ها (آلژينات) از نوعي جلبك به دست مي آيد و لذا منشا طبيعي داشته و بنابراين كل محصول كاملاً سازگار با محيط زيست مي باشند.