بكارگيري رآكتور شيميايي گرما-خورشيدي براي تبديل متانول به دي متيل اتر

شماره ثبت: 
97823
تاریخ ثبت: 
1397/11/09
اسامی مخترعین: 
- دكتر علي الياسي - آقاي سعيد جعفريان قمي

در اختراع حاضر يك كلكتور سهموي طراحي و ساخته شد. براي ساخت كلكتور از صفحه استنلس استيل آيينه اي استفاده شده كه قابليت حركت در راستاي افق و عمودي و تنظيم زاويه چرخش در راستاي عمودي را داراست. همينطور دو دستگاه راكتور/رسيور از جنس مس و فولاد و منظم به ترموول و ترموكوپل به منظور اندازه گيري دما درداخل راكتور/رسيور به صورت محوري ساخته شد. به منظور كاهش اتلافات گرمايي، راكتور/رسيور داخل لوله شيشه اي پيركس قرار داده شده و امكان ايجاد خلاء بين لوله شيشه اي و راكتور/رسيور بوجود آمد. توان عملياتي دستگاه ساخته شده تا حدود W550 اندازه گيري شد. از سيستم ساخته شده براي توليد دي متيل اتر (DME) از متانول استفاده شد. براي اين منظور داخل راكتور/رسيور از كاتاليست ناهمگن گاماآلومينا بارگذاري شد. شدت جريان متانول به داخل راكتور/رسيور در حدي كنترل شد كه دما در ابتداي بستر كاتاليستي به 258 تا oC293 رسيد. در اين دما محصول فاز گاز شامل حدودا 99 درصد DME بوده و درصد تبديل كلي متانول به محصولات حدود 95% گرديد. دستگاه قابليت توليد هيدروژن از ريفرمينگ متانول با بخار آب را نيز داشته و مي تواند در دماهاي متوسط براي واكنش هاي كاتاليستي ناهمگن مورد استفاده قرار گيرد.