استخراج مواد موثره‌ي ميوه زرشك به روش جريان غيرهمسوي چند مرحله‌اي و تهيه عصاره ريزپوشاني شده آن

شماره ثبت: 
97652
تاریخ ثبت: 
1397/10/19
اسامی مخترعین: 
- دكتر محمد عابدي - خانم غزاله نجفي عرب

استخراج مواد موثره‌ي ميوه زرشك به روش جريان غيرهمسوي چند مرحله‌اي و تهيه عصاره ريزپوشاني شده آن زمينه فني اختراع: صنايع غذايي، شيمي و مهندسي شيمي گياه زرشك كه از عمده محصولات باغي ايران است كه سرشار از مواد مغذي و آنتي اكسيدان‌هاي طبيعي است. با توجه به فقدان روش استخراج كارا و اقتصادي براي استخراج مواد موثره، تركيبات فنلي و رنگ‌هاي طبيعي از ميوه رزشك، غالبا از روش‌هاي استخراج خيساندن و پركلاسيون توسط آب براي استخراج مواد موثره از ميوه استفاده مي‌گردد و لذا بخشي از مواد در ميوه باقي‌مانده و عصاره حاصل نيز رقيق بوده و به فرآيند تغليظ براي نگهداري نياز دارد. در اين اختراع از روش استخراج غيرهمسو با امواج فراصوت براي استخراج بهينه‌ي عصاره‌ي حاوي تركيبات فنلي و رنگدانه‌هاي طبيعي از ميوه زرشك با درجه تغليظ بالا و مصرف كم حلال استفاده شده است و سپس براي حفظ مواد تشكيل دهنده‌ي و به‌خصوص مواد آنتي‌اكسيداني از تاثيرات محيطي از روش ريزپوشاني به كمك روش خشك‌كن پاششي با استفاده از ماده حامل پلي ساكاريد مالتودكسترين استفاده شده است. شرايط ريزپوشاني براي دستيابي به يك محصول پايدار بهينه گرديده است. عصاره‌ي پودري حاصل قابليت استفاده در فرمولاسيون‌هاي محصولات غذايي و داروئي را دارد.