ساخت قطعات سيماني منيزيم اكسي كلرايد با افزودني پوسته سخت پسته

شماره ثبت: 
93429
تاریخ ثبت: 
1396/06/14
اسامی مخترعین: 
- دكتر داود صادقي فاتح - خانم بهاره شهبازي

ساخت قطعات سيماني منيزيم اكسي كلرايد با افزودني پوسته سخت پسته Preparation of magnesium oxy-chloride cement additives pistachio shell چكيده: سيمان هاي منيزيتي نوعي از سيمان هاي نسوز هستند، كه علاوه بر كاربرد هاي كاتاليستي و پزشكي، عايق صوت، الكتريسيته و حرارت نيز مي باشند.در كشور سالانه ميليون ها تن سيمان پرتلند در صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني استفاده مي گردد. جايگزيني اين سيمان با سيمان منيزيم اكسي كلرايد علاوه بر صرفه جويي در مصرف انرژي، صرفه اقتصادي نيز خواهد داشت. هدف از اين اختراع ساخت قطعات سيماني منيزيتي به عنوان سيمان نسوز و افزايش كيفيت و كاهش هزينه توليد آن با استفاده از افزودني سلولز(پوست پسته) بوده است. در اين سيمان مقادير متفاوت سلولز(پوست سخت پسته كه نوعي زباله زيستي محسوب مي گردد)، به همراه پر كننده سيليس و تقويت كننده الياف شيشه استفاده شده و تاثير نوع و مقدار اين افزودني ها بر مقاومت مكانيكي اين سيمان مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت سيمان نسوزي با .وزن كم و مقاومت فشاري بالاتر نسبت به سيمان هاي پرتلند ساخته شد. علاوه بر اين امكان بهره برداري از ضايعات پوست سخت پسته نيز ايجاد گرديد.