ساخت حسگر رطوبت پاسخ سريع بر پايه نانو ذرات اكسيد قلع و گرافيت

شماره ثبت: 
95115
تاریخ ثبت: 
1396/12/07
اسامی مخترعین: 
- دكتر حسين سالارآملي - آقاي محمدرضا محرم زاده

در اين اختراع حسگر رطوبت پروبي انعطاف پذير برپايه نانو ذرات اكسيد قلع و گرافيت با استفاده از روش اسپري پيروليز ساخته شد. در اين روش نانو ذرات اكسيد قلع بر روي ميكرو ورقه هاي گرافيت رشد داده شد. روش مورد استفاده براي ساخت حسگر بسيار ساده و ارزان بوده و به راحتي قابليت توسعه دارد. اين حسگر براي پاسخ دادن نياز به گرما نداشته و در دماي اتاق فعال است و وجود نانو ذرات باعث بالا رفتن سرعت پاسخ دهي، افزايش حساسيت، پاسخ خطي و انتخاب گري بالا در حسگر شده است. به ازاي هر درجه افزايش رطوبت 112 اهم تغيير مقاومت از خود نشان مي دهد. حسگر ساخته شده برخلاف حسگر هاي موجود در بازار از پايداري فيزيكي و شيميايي بالايي برخوردار است.