فرايند استحصال الاجيك اسيد از پوست انار

شماره ثبت: 
86681
تاریخ ثبت: 
1394/06/23
اسامی مخترعین: 
- دكتر ناهيد خندان - دكتر حسين رحماني

الاجيك اسيد به عنوان يكي از مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع آرايشي و بهداشتي و همچنين مكمل‌هاي غذايي و دارويي، از اهميت بالايي برخوردار است. يكي از منابع غني از الاجيك اسيد انار مي-باشد و ايران يكي از اصلي‌ترين كشورهاي توليد كننده انار در جهان است، از سوي ديگر مقادير زيادي پوست انار در كارخانجات توليد آب ميوه، رب و سس انار به عنوان ضايعات توليد مي‌شود كه درحال حاضركاربردي ندارد. در اين اختراع براي توليد الاجيك اسيد از پوست انار استفاده شد. براي اين منظور‌ روش استخراج عصاره و سپس هيدروليز اسيدي براي توليد الاجيك اسيد از پوست انار انتخاب و بر اين اساس با استفاده از حلال‌ها و شرايط عملياتي مختلف، استخراج عصاره از پوست انار و سپس هيدروليز اسيدي عصاره انجام شد. شرايط عملياتي براي توليد حداكثري الاجيك اسيد بهينه شد. طبق اين اين شرايط حداكثر 8 گرم الاجيك اسيد ناخالص از هر 100 گرم پوست انار بدست آمد. در نهايت با استفاده از ستون سيليكاژل و حلال قطبي متشكل از متانول و اتيل استات، الاجيك اسيد بدست آمده تا درجه خلوص 95 % خالص و قريب به 3 گرم الاجيك اسيد خالص از هر 100 گرم پوست انار توليد شد.