دستگاه موزع مركب كارنده نيشكر

شماره ثبت: 
86132
تاریخ ثبت: 
1394/04/20
اسامی مخترعین: 
- آقای دکتر عباس اكبرنيا

هدف از اين اختراع طراحي و ساخت يك مدل آزمايشگاهي موزع مركب قلمه كار نيشكر به منظور استفاده در دستگاه هاي كارنده نيشكر است موزع مذكور ساخته و پس از ارزيابي هاي لازم آماده نصب در دستگاه هاي كارنده (ماشين كاشت) قلمه نيشكر مي باشد.