نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های مبتنی بر دانش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

بزرگداشت هفته دفاع مقدس با شرکت در:
غرفه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های مبتنی بر دانش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی میزبان بازدیدکنندگان است.

به گزارش روابط عمومی:

به مناسبت پاسداشت سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع رونق تولید و توجه به وحدت و همبستگی ملی، نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مبتنی بر دانش و فناوری با نام "یاد یاران" به همت مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت عتف، دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی از 30 شهریور تا 7 مهرماه 1398 در پارک آبی آزادگان در حال برگزاری می‌باشد.
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه ها و صنعت، پایگاه مقاومت بسیج کارکنان سازمان وهم‌چنین سه شرکت مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور در این نمایشگاه حضور دارد.