سمینار معرفی نوآوری برگزار شد

سمینار "معرفی نوآوری" در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: سمینار "معرفی نوآوری" با سخنرانی دکتر روزبه عباس‌زاده و با حضور اعضای هیات علمیو کارشناسان روز دوشنبه (25 شهریورماه) در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

در این سمینار عوامل مهم و فازها و موانع نوآوری، شبکه سازی، روندهای فناوری، معرفی فرصتهای فناورانه به SMEs و ... معرفی شد.  هم‌چنین ایشان در پایان پیشنهاد کرددند نمایشگاهی دائمی از دستاوردهای سازمان در محل سازمان برپا شود.

قابل ذکر است در ابتدای جلسه دکتر علیرضا اللهیاری مدیر کل همکاری‌های بین الملل و جشنواره های خوارزمی، ضمن تاکید بر ضرورت انتقال دستاوردهای علمی کارگاه‌ها و کنفرانس‌های خارجی به سازمان، برگزاری سمینار از دستاورد سفر اعضای هیات علمی و کارشناسان سازمان را راهکاری مفید در این زمینه معرفی نمودند.

دکتر عباس زاده عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان در کارگاه آموزشی بین المللی مقدمه ای بر برنامه نوآوری (22-20 شهریور 1396) که در کشور مالزی توسط  انجمن جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و تكنولوژیك   (WAITRO)  برگزار شد، شرکت کرده بودند.