برگزاری سمینار مدیریت مالکیت فکری، استراتژی برای تجاری سازی نوآوری‌های پژوهشی

سمینار مدیریت مالکیت فکری، استراتژی برای تجاری سازی نوآوری‌های پژوهشی در سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: مدیریت همکاری‌های بین الملل و جشنواره های خوارزمی سمینار " مدیریت مالکیت فکری، استراتژی برای تجاری سازی نوآوری­های پژوهشی"  را با سخنرانی دکتر محمد عابدی و حضور تعدادی از اعضای هیات علمی و کارشناسان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران روز دوشنبه در محل سازمان برگزار شد.

 

دکتر علیرضا اللهیاری مدیر کل همکاری‌های بین الملل و جشنواره‌های خوارزمی، ضمن تاکید بر ضرورت انتقال دستاوردهای علمی کارگاه‌ها و کنفرانس‌های خارجی به سازمان، برگزاری سمینار از دستاورد سفر اعضای هیات علمی و کارشناسان سازمان را راهکاری مفید در این زمینه معرفی نمودند.

قابل ذکر است دکتر عابدی مدیر کل دفتر مالکیت فکری و تجاری سازی در کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت مالکیت فکری و مجوز فناوری که در تاریخ 30-28 خرداد 1398 در کشور تایلند توسط مرکز انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه (APCTT) برگزار شد، حضور یافت. ایشان در این سمینار به معرفی مالکیت فکری، نحوه تجاری نمودن پتنت، تفاوت های اختراع و نوآوری، گزارشی از سفر و شرکت کنندگان برتر آن کارگاه و ... پرداخت.