بازدید رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی از غرفه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سردار وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به همراه هیات همراه از غرفه مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی در پنجمین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار سردار وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به همراه هیات همراه از غرفه مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بازدید کردند.

 وي همچنين ضمن بازدید از طرح‌های منتخب دفتر مالکیت فکری با نحوه ثبت اختراع در کشور و فرایند اعتبارسنجی و تایید اختراعات در دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران آشنا شد.

دكتر انور شلماشی، مدیر کل دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، توضیحاتی درخصوص مباحث مالکیت فکری، سامانه ملی ارزیابی اختراعات و نوآوریها، فرایند اعتبارسنجی و نحوه ارزیابی و داوری اختراعات ارائه كرد.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی از طرح "لايه نشاني طلا بر روي تارگت‌هاي مسي مورد استفاده در توليد راديو داروها با استفاده از تركيب كلروآئوريك اسيد" که از جمله طرح‌هاي برگزيده اعتبارسنجي شده از سوي دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران است بازديد كرد