بازديد مدير اجرايي نوسانتارا تکنولوژي مالزي از اختراعات منتخب سازمان

بازديد پروفسور محمد رازالي، مدير اجرايي نوسانتارا تکنولوژي مالزي از اختراعات منتخب سازمان

به گزارش روابط عمومی، خانم مهندس گل محمد مدیر گروه مالکیت فکری این دفتر با اشاره به توانمندی های سازمان از استقبال جناب آقای پروفسور رازالی جهت همکاری های بین المللی فیمابین خبر داد.

وی ضمن معرفی طرحهای منتخب اختراعی از جمله طرح "لایه نشانی طلا بر روی تارگتهای مسی مورد استفاده در تولید رادیو داروهای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای"، توضیحاتی در خصوص نحوه همکاری این دفتر با سایر ارگان ها ارائه نمود.

مدیر گروه مالکیت فکری همچنین توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت اختراع در کشور و فرآیند اعتبارسنجی و تایید اختراعات در دفتر مالکیت فکری سازمان ارائه کردند.