سمينار صنايع دارويي ايران و دانمارك برگزار شد

نمايندگان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در همايش تعامل صنايع دارويي ايران و دانمارك و حمايت از مالكيت فكري حضور يافتند.

نمايندگان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در همايش تعامل صنايع دارويي ايران و دانمارك و حمايت از مالكيت فكري حضور يافتند.

 به گزارش روابط عمومي، دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در همايش تعامل صنايع دارويي ايران و دانمارك و حمايت از مالكيت فكري حضور يافت.

 سمينار تعامل صنايع دارويي ايران و دانمارك و حمايت از مالكيت فكري در طي هفته گذشته و هم‌زمان با هفته پژوهش در هتل پارسيان آزادي برگزار شد.

 اين سمينار با حمايت سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سفارتخانه دانمارك برگزار شد.

دكتر انور شلماشي، مديركل دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بنا به دعوت برگزاركنندگان مراسم در اين سمينار يك‌روزه حضور يافت.

در اين سمينار وزير بهداشت دانمارك در خصوص معرفي حوزه سلامت و بهداشت، سيستم بهداشتي، قوانين دارويي، نحوه تنظيم قيمت‌ها و سياست‌هاي بازپرداخت هزينه‌ها در كشور دانمارك سخن گفت.

 مدير دفتر مالكيت فكري كشور دانمارك نيز از قوانين ثبت اختراع و نقش پتنت و علائم تجاري در دانمارك، مقررات ثبت اختراع، ماموريت، چشم‌انداز و مفاهيم، فرايند ارزيابي ثبت اختراعات و نحوه ارزيابي كيفيت خدمات در اين كشور توضيحاتي ارائه كرد.

 گفتني‌است بر اساس توافق معاهده PCT دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران نقش موثري در ارزيابي پرونده‌هاي اختراعي-ارجاعي دانمارك خواهد داشت.