امضا تفاهم‌نامه همكاري مشترك با دانشگاه هرمزگان

تفاهم‌نامه همكاري مشترك با دانشگاه هرمزگان به امضا رسيد

ه منظور تعاملات علمي و پژوهشي بين مراکز دانشگاهي براي توسعه و تقويت فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشي تفاهم‌نامه همكاري مشترك ميان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دانشگاه هرمزگان با تلاش مدیرکل دفتر مالکیت فکری منعقد شد معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در اين رابطه گفت: ايجاد هم‌افزايي در توان علمي و اجرايي، تبادل تجارب و اطلاعات و نيز بهره‌برداري بهينه و هدفمند از امکانات و توانمندي‌هاي علمي و تخصصي موجود به ويژه در حوزه‌هاي کاربردي و فناوري و بهره‌مندي از امکانات و توانمندي‌هاي متقابل در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مبتني بر دانش و فناوري، ارزيابي اختراعات، نوآوري‌ها و فناوري‌ها و تجاري‌سازي نتايج حاصل از تحقيقات از ديگر اهداف انعقاد اين تفاهم‌نامه بود.

اين تفاهم‌نامه به امضاي مهندس محمد حسن انتظاري، معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اين تفاهم‌نامه بين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دکتر حسين زينلي‌پور "معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه هرمزگان" توسط دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهشهاي

علمي و صنعتي ايران منعقد شد.

همکاري در زمينه ترويج مالکيت فكري با همکاری جناب آقای دکتر شلماشی مدیر کل دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و ، همکاري متقابل در تجاري‌سازي نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي، اختراعات و نوآوري‌ها، همكاري و گسترش فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي در راستاي توسعه كارآفريني، ارزيابي و ارائه گواهي نامه به مخترعين، نوآوران، فناوران و شرکت‌هاي دانش بنيان حائز شرايط توسط سازمان، اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مشترک، انجام بازديدهاي متقابل علمي و تحقيقاتي، مشارکت در راه اندازي آزمايشگاه­هاي کاربردي و تخصصي مشترک،‌ هدايت و حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تکميلي در راستاي نيازهاي تحقيقاتي طرفين، ارائه تسهيلات براي استفاده از امکانات، تجهيزات و فضاهاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي طرفين و نيز برگزاري سمينارها، دوره­ها، کارگاه­هاي آموزشي و همايش­هاي تخصصي مشترک مورد توافق طرفين در اين تفاهم‌نامه بود.