تصويب دستور العمل ثبت اختراعات با مالکیت سازمان

سومین جلسه شورای مالکیت فکری با حضور رياست محترم سازمان و اعضاء محترم شوراي مالكيت فكري در تاریخ 25 خرداد 1395 در محل سالن پروفسور معظمی برگزار شد.

سومین جلسه شورای مالکیت فکری با حضور رياست محترم سازمان و اعضاء محترم شوراي مالكيت فكري در تاریخ 25 خرداد 1395 در محل سالن پروفسور معظمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، سومین جلسه شورای مالکیت فکری با حضور رياست محترم سازمان و اعضاء محترم شوراي مالكيت فكري با دستور جلسه ارائه گزارش مختصري از عملكرد دفتر مالكيت فكري در سال 1394، معرفي فعاليت‌ها و سامانه ارزيابي اختراعات و همچنين بازنگري و تصويب آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط برگزار شد.

در ابتداي جلسه دکتر انور شلماشي، مدیرکل دفتر مالكيت فكري، گزارشي از عملكرد دفتر در سال 1394 را همراه با توضيحاتي درخصوص فعاليت‌هاي شاخص و برنامه راهبردي دفتر در سال 1395 ارائه كردند.

در ادامه مهندس سعيد بخشي محمدي ضمن معرفي سامانه ارزيابي اختراعات به صورت برخط گزارش كوتاهي از عملكرد سامانه از ابتداي راه اندازي به صورت آزمايشي را ارائه كرد.

تصويب دستور العمل ثبت اختراعات با مالکیت سازمان

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص «دستور العمل  ثبت اختراعات با مالکیت سازمان»، دستورالعمل مذكور مورد موافقت قرار گرفت.

در خصوص تعيين محل نگهداري اسناد گواهي ثبت اختراعات سازمان، پس از بحث و تبادل نظر و با پيشنهاد معاون محترم پشتيباني و منابع انساني مقرر شد، موضوع توسط حوزه معاونت پشتيباني مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه در جلسات آتي عنوان گردد.

پيشنهاد حذف هزينه ارزيابي و اعتبارسنجي اختراعات با مالكيت همكاران سازماني نيز از سوي مدير كل دفتر مالكيت فكري مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد مذكور مورد موافقت قرار نگرفت.

در ادامه درخصوص بازنگري «شيوه نامه ارزيابي تخصصي اختراعات» بحث و تبادل نظر انجام شد و شيوه نامه مذكور مورد تاييد قرار گرفت.