کارگاه "توانمندي ارزيابي اختراعات در پزشکي" برگزار شد

سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران كارگاه ترويج مالكيت فكري را در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جهرم برگزار كرد.

سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران كارگاه ترويج مالكيت فكري را در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جهرم برگزار كرد.

به گزارش روابط عمومي، كارگاه "توانمندي ارزيابي اختراعات در پزشكي" توسط آقاي مهرداد الياسي، رئيس اداره ثبت اختراعات و آقاي وحيد بهرامي، كارشناس دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در محل سالن شهيد ايرانمنش دانشگاه علوم پزشكي جهرم برگزار شد.

جلسه در روز پنجشنبه 26 آذر 94 با سخنراني دكتر رئوفي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جهرم، در خصوص لزوم حركت به سمت دانشگاه‌هاي نسل سوم و تبيين اهداف كلان آن‌ها آغاز شد و ايشان بيان داشتند بايد از تحقيقات غير كاربردي به سمت تحقيقات كاربردي ثروت زا برويم.

مهرداد الياسي، رئيس اداره ثبت اختراعات در ادامه كارگاه افزود: ابتدا مي‌بايست نيازهاي كشور سنجيده شود، سپس تكنولوژي مربوطه خلق شود. در همه حوزه‌ها توليد مشخص است. در حوزه سلامت نيز بايد اهداف مشخص شده تا تحقيقات هدفمند باعث توليدات هدفمند شود.

وي در ادامه به مخترعين كشور متذكر شد: هميشه در همه زمان‌ها عده‌اي با سخنان خود باعث جلوگيري از پيشرفت جوامع شده‌اند، اما شما با هدف‌ها و تلاش‌هاي بي وقفه خود نگذاريد عده‌اي جلو پيشرفتتان را بگيرند.

اين كارگاه به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي و شناسايي مخترعان، نخبگان و فراهم كردن فضاي با نشاط براي جذب ايده‌ها و اختراعات و معرفي توانمندي‌هاي دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران براي كمك به مستند‌سازي و فرهنگ‌سازي در زمينه مالكيت فكري در كشور براي اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آن دانشگاه برگزار شد كه با استقبال خوبي همراه بود.