گرماسنجي روبشي تفاضلي (DSC)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
مهندس میلاد فروزش
تعرفه: 
دقیقه‌ای از 45.000 تا 55.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

 تا دمای 800 درجه سانتیگراد هر دقیقه  45.000 ریال

 تا دمای 1000 درجه سانتیگراد هر دقیقه  50.000 ریال

 تا دمای 1150 درجه سانتیگراد هر دقیقه  55.000 ریال

 

 

توضیحات: 

تحلیل داده‌ها و نتايج آنالیز حرارتی شامل تحلیل رياضی پیک‌ها، تعیین دمای Tg ، ذوب کريستالیزاسیون: نمونه‌ای 1.300.000 ریال

جهت ثبت درخواست آزمون به صورت غیر حضوری، فرم ضمیمه را دانلود کنید و پس از تکمیل تصویر آن‌ را از طریق ایمیل ارسال فرمایید. 

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021
ایمیل: 
MaterialsLabs@irost.ir
آدرس: 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي،بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685