راهنمای درخواست آزمون / خدمت

راهنماي درخواست آزمون/ خدمت

الف/ مراجعه حضوري: مراجعه حضوري و تحويل نمونه ها به واحد پذيرش آزمايشگاه های مرکزی (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 بجز ايام تعطيل)

ب/ ارسال غيرحضوري: براي ثبت بصورت غير حضوري، ابتدا فرم مربوطه را از صفحه فرم‌ها دانلود  نموده و پس از تكميل به همراه نمونه‌ها و مدارك پرداخت به واحد پذيرش ارسال نماييد.

نكات مهم:

  • شخصیت متقاضی بنا به درخواست او به صورت شخص حقیقی یا حقوقی تعريف مي‌شود. برای تعریف شخص حقوقی، شناسه ملی، کداقتصادی، شماره تماس، ایمیل و آدرس پستی الزامی است.
  • نمونه‌های دریافتی به مدت دو ماه نگهداری میشوند و بعد از آن معدوم میشوند.
  • متقاضی باید هرگونه خاصیت نمونههای خود را اعم از سمیت، خورندگی، محرک دستگاه تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، پرتوزایی، قابلیت اشتعال و فراریت را اعلام کند و مسئولیت کلیه عواقب ناشی عدم اظهار خطرات نمونه مذکور برعهده متقاضی است.

پرداخت هزينه آزمون/ خدمت

الف/ پرداخت نقدي: واريز به شماره حساب 4001020803007300 با كد شناسه 312020811354400000000000001331 يا حواله ساتنا و يا سيستم پايا به حساب 980100004001020803007300 IRبه نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ارائه فيش و يا پرينت واريز وجه به آزمايشگاه های مرکزی

ب/ پرداخت از محل گرنت شبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي: صاحبان گرنت شبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي مي‌توانند با ارائه كارت شناسايي معتبر يا معرفي‌نامه معتبر و يا ارسال ايميل معتبر از صاحب گرنت، از اين نوع گرنت با ميزان درصد تخصيص داده شده توسط شبكه استفاده كنند و در صورت عدم پوشش كامل هزينه‌ها توسط گرنت (گرنت 100 درصد)  مابقي را بصورت نقدي پرداخت كنند.

نكته مهم: معرفي‌نامه يا ايميل بايد داراي تاريخ اعتبار باشد و در غير اينصورت تنها براي يك مراجعه اعتبار دارد.

ج/ پرداخت از محل گرنت سازماني (ويژه د اعضاي محترم هيات علمي سازمان)

  • همه اعضاي محترم هيات علمي داراي گرنت سالانه مي‌باشند كه مي‌توانند از آن محل براي خود و يا دانشجويان خويش درخواست انجام آزمون/خدمت نمايند.
  • كليه دانشجويان سراسر كشور با ارائه كارت دانشجويي در كليه آزمونها از 20درصد تخفيف برخوردارند.

دريافت نتايج آزمون / خدمت

 نتايج آزمون‌ها با توجه به بازه زماني اعلام شده براي هر آزمون از طريق ايميل براي متقاضي ارسال مي‌گردد.