معرفی موزه

ایده راه اندازی موزه گلسنگ های ایران در جلسات مختلف شورای گروه زیست فناوری صنعتی و محیط زیست در پژوهشکده زیست فناوری مطرح گردید. بعد از ارسال درخواست گروه متقاضی موضوع در جلسه شماره 76 مورخ 2/12/94 شورای پژوهشی پژوهشکده زیست فناوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. پیشنهاد تاسیس موزه به معاونت محترم توسعه فناوری سازمان ارسال گردید. مجددا در آبان ماه 1395 با ارسال نامه ای از طرف معاون محترم وقت توسعه فناوری سازمان به شماره 9502666 مورخ 13/07/1395 به معاون محترم میراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زمینه دریافت مجوز و پروانه رسمی فعالیت به شماره .9621/962503 صادره در مورخ 29/03/96. از اداره كل موزه ها و اموال منقول تاريخي آن معاونت فراهم شد.  بعد از دریافت مجوز مقدماتی و تلاش فراوان مدیران وقت سازمان، این موزه با بنایی به وسعت 400 متر مربع با سه بخش پژوهشی، آموزشی و حفاظت و نگهداری با دست توانمند دکتر محمد فرهادی در 21 مرداد 1396 افتتاح گردید. موزه گلسنگ های ایران با ایجاد بخش های علمی و نمایشگاهی موثر در خصوص گلسنگ های ایران می خواهد مجموعه های وسیعی از گونه های گلسنگی ایران و جهان را به نمایش گذاشته و یک بستر پژوهشی و ترویجی استاندار مناسب فراهم آورد. این زیرساخت اطلاعاتی منسجم برای توسعه و ترویج علم گلسنگ شناسی بسیار ضروری است و زمینه تحقیقات کاربردی گلسنگ شناسی برای دانشجویان علاقمند را فراهم می آورد.

  •  شناسایی گونه های مختلف گلسنگ های ایران، بررسی، گردآوری و حفظ و نگهداری و نمایش نمونه های مختلف، اسناد، مدارک، کتب و رسالات جدید و قدیمی و بطور کلی کلیه آثار و اطلاعات و سوابق علمی و طبیعی موجود درباره بخشهای مختلف علوم گلسنگ شناسی در سطح کشور 
  • ایجاد مرکز ذخایر ژنتیکی و بانک اطلاعات، کتابخانه و واحد سمعی و بصری در خصوص گلسنگ های ایران 
  • همکاری با سازمان میراث فرهنگی و موزه های وابسطه به حوزه های تاریخ طبیعی ایران، فرهنگستان علوم، سازمان حفاظت محیط زیست، و سایر مراکز و مؤسسات علمی تحقیقاتی مرتبط با وزارت عتف، جهت مبادله اطلاعات علمی و تخصصی. 
  • شناسایی و جذب محققان و کارشناسان علاقمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت مطالعه و پژوهش در امر تنوع زیستی گلسنگ های ایران 
  • برگزاری گردهمائی و نمایشگاههای ادواری برای معرفی علم گلسنگ شناسی ایران و شرکت فعال در نمایشگاهها و سمینارهای علوم زیستی داخلی و خارجی. 
  • ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات علمی و فنی با موزه های کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای همجواری که فلور گلسنگی مشترک دارند. 
  •  برقراری ارتباط با مؤسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط بمنظور تبادل اطلاعات علمی  عضویت در ICOM-UMAC(شواری بین المللی موزه ها). 
  • نشان دادن پروسه پیشرفت و تکامل در علوم گلسنگ شناسی ایران و نمایش پیشرفتها و فنآوری های جدید