میزبانی اشتراک فضا (Co-location)

يكي از امكانات كارآمد و موثري كه در مراكز داده به وجود آمده است، امكان اشتراك فضا براي موسسات و سازمان‌هاي بزرگ است. با استفاده از اين امكانات، سازمان‌ها و موسساتي كه براي ارايه اطلاعات خود به سرورهاي مركزي نيازمندند، مي‌توانند بسته به نياز خود يك يا چند سرور مركزي را در مركز داده‌هاي مورد نظر خود مورد استفاده قرار دهند. موسسات و سازمان‌هايي كه به اين خدمات نيازمندند، گاه با صرف وقت و هزينه بسيار اقدامات پراكنده و ناقصي را انجام داده‌اند كه در بيش‌تر موارد آن‌ها را از دست‌يابي به نتيجه‌ي مورد نظر دور نگه داشته است.

استفاده از خدمات يك مركز داده‌ي ايمن، بهترين راه براي بهره‌مندي از مزاياي سرورهاي مركزي است. در مراكز داده مي‌توان با بهره‌گيري از فضاي مجهز به امكانات پيشرفته امنيتي، تهويه هوا و كنترل رطوبت، فضاهاي اختصاصي براي قرارگيري سرورها، سيستم‌هاي پيش‌گيري از آتش‌سوزي، سيستم تامين برق اضطراري و ... از قرار گرفتن سرورها در مكاني مناسب اطمينان حاصل كرد. افزون بر اين، مراكز داده مي‌توانند امنيت اطلاعاتي سرورها را تا حد بسيار زيادي تضمين كنند.