تماس با ما

  تلفن: 56276619 (021)
  دورنگار: 56276621

  کدپستی: 3313193685

  صندوق پستی: 33535111

  مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب
  مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب