تماس با ما

  تلفن:24-88838323(021)

  دورنگار: 88838357

  کدپستی: 3313193685

  صندوق پستی: 33535111

نشانی مرکز داده‌: تهران، ميدان فردوسی، خيابان شهيد عباس موسوی(فرصت)، پلاک 27، طبقه پنجم